Kiadványok

"Régről kell kezdenünk…"

A Magyar Nemzeti Múzeum Pollack termében 2010. december 2-án 96. születésnapja alkalmából barátai, kollégái köszöntötték a magyar régészet Nesztorát, dr Patay Pált. Az alkalomra Patay Pál tiszteletére összeállított tanulmánykötettel készültünk, amellyel egyúttal kollégánk múzeumi pályafutásának kezdetét, annak kerek 60. évfordulóját is ünnepeltük.

 

Kevesen tudják, hogy Nógrád megye első főállású régésze 1950-ben épp Patay Pál személyében állt munkába a balassagyarmati Palóc múzeumban. Sokrétű és kitartó tudományos feltáró munkával bővítette és rendszerezte a második világháborúban szétzilált régészeti gyűjteményt. Eredményeit számos tudományos szaklapban és helyi ismeretterjesztő kiadványban mutatta be, nevéhez fűződik a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum első állandó régészeti kiállításának megszervezése, sőt bábáskodott a múzeum névadása felett is.

A tiszteletére Guba Szilvia (Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény) és Tankó Károly (ELTE) által szerkesztett és a salgótarjáni Gaál István Egyesület által kiadott tanulmánykötet a „Régről kell kezdenünk...” címet viseli, a kötet pedig az elmúlt évtizedek Nógrád megyei régészeti kutatásainak bemutatására vállalkozik. A tanulmányok szerzői részben saját eredményeiket foglalják össze, így például Feld István a Nógrád megyei várak kutatását, Valter Ilona a Pásztón előkerült középkori lakótoronyról ír, sőt elsőként itt olvashatunk részletesen a 2005-ben, Szécsényben folyt feltárások részeredményeiről is.

Bepillantást nyerhetünk a megye őskőkori, bronzkori, kelta és avar településtörténetébe, részletes képet kapunk az őskörnyezet és ember viszonyáról, a területünkön végzett régészeti célú természettudományos vizsgálatok eredményeiről.

Hiánypótló kötetről van szó, hiszen hasonló jellegű, szerteágazó tematikájú összefoglalás ezidáig Nógrád megye régészeti kutatásáról nem jelent meg. Az igényes kivitelű és értékes tanulmányokat felsorakoztató könyvet méltán dicséri nemcsak a szakma, de a kiadvány köszöntöttje, Patay Pál is.

A kiadvány megvásárolható múzeumunkban. A kötet ára: 6000 Ft.