Kiadványok

Szécsény évszázadai

A szécsényi Helytörténeti Füzetek 2. köteteként jelent meg Guba Szilvia és Galcsik Zsolt szerkesztésében a Szécsény évszázadai című, történeti-régészeti összefoglaló Szécsény múltjáról. A kötet ünnepélyes bemutatójára a múzeum alapításának 40. évfordulója alkalmából került sor. A kötetet dr Feld István, az ELTE Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékének vezetője méltatta.

A kiadvány a város alapításától a 18. század végéig mutatja be Szécsény történetét a legújabb feltárásokból származó régészeti leletek és a már korábban ismert történeti források tükrében.

A kötet szerzői: Bercsényi Kinga, Guba Szilvia, Majcher Tamás, Mordovin Maxim, Romhányi Beatrix és Zandler Krisztián. 

A kötetet dr Feld István és dr Patay Pál lektorálták.

A kiadvány megvásárolható a Kubinyi Ferenc Múzeumban. Ára: 1500 Ft.