A múzeum, mint intézmény több száz éve foglal el központi helyet a nyugati civilizáció történetében. Társadalomtörténeti megközelítésből nézve a múzeumot meghatározhatjuk a kollektív emlékezet őrzőhelyeként, ahol egy közösség hétköznapi és szellemi élete bontakozik ki a szemünk előtt.

A Múzeumunk gyűjteményét a történelmi múlt két forrása táplálja. Az egyik a történeti, a másik a régészeti múlt feltárása által begyűjtött emlékek.

Időrendi keletkezésében a történeti gyűjtemény a korábbi, törzsanyaga 1975. elején került a szécsényi múzeum nyilvántartásába. Azóta két, egymást szorosan kiegészítő gyűjtőkör jött létre, amelynek egyik csoportja a Nógrád megye történeti muzeológiájára vonatkozik a 19. század közepéig. A másik a helytörténeti, amely Szécsény és szűkebb környezetének tárgyi, dokumentum és fotó emlékeit öleli fel napjainkig.

A másik nagy gyűjteményi egység a régészeti gyűjtemény, amely a Múzeum egyik kutatási profilját is adó, a megye határain belül ásatásokból vagy véletlenszerűen előkerült régészeti leletekből tevődik össze. A Múzeum kutatási és gyűjtőterülete teljes Nógrád megyére kiterjed, a gyűjtemény alapját az 1950-es és 60-as években meginduló régészeti és műemléki kutatásokból származó emlékanyag képezi.

Alkategóriák

A kastély a 80as évekbenA szécsényi székhelyű Kubinyi Ferenc Múzeum az egykori Forgách-család rezidenciájában, a Forgách-kastély fő- és melléképületeiben került kialakításra. A kiemelkedő barokk műemlék-együttes és a kastélyt ölelő műemléki környezet rehabilitációjával a Múzeum épülete - a hozzá tartozó kastélykerttel - az országban számon tartott 39 történelmi emlékhely egyike.

A kastély főépületének renoválása után 1975 tavaszán az épületegyüttest Helytörténeti Múzeumként nyitották meg a nagyközönség előtt. A megyei múzeumi szervezet régészeti, numizmatikai, kőzettani és megyei történeti gyűjteménye alapozta meg az újonnan alapított múzeum tevékenyégét, kiállításainak tematikáját és gyűjtőköreit. A Helytörténeti Múzeum első kiállításai 1975 őszén nyíltak meg, majd hivatalosan 1979. február 1.-án vette fel Kubinyi Ferenc nevét, tisztelegve ezzel a neves tudós előtt.

Múzeumunk legfontosabb feladata a nemzet szellemi-és tárgyi kulturális örökségének őrzése és védelme. A múzeumi tevékenységünk hármas alappillérei: a gyűjtés, a megőrzés és a feldolgozás, bemutatás. Az első azért szükséges, hogy a megsemmisüléstől megmeneküljenek ezek a kulturális kincsek, a második azért, hogy biztonságos körülményeket teremtve fenn is maradjanak a jövő nemzedékek számára, a harmadik azért, hogy közkinccsé, bárki számára elérhetővé válljanak.

A múzeum, mint intézmény több száz éve foglal el központi helyet a nyugati civilizáció történetében. Társadalomtörténeti megközelítésből nézve a múzeumot meghatározhatjuk a kollektív emlékezet őrzőhelyeként, ahol egy közösség hétköznapi és szellemi élete bontakozik ki a szemünk előtt.

A Múzeumunk gyűjteményét a történelmi múlt két forrása táplálja. Az egyik a történeti, a másik a régészeti múlt feltárása által begyűjtött emlékek.

Időrendi keletkezésében a történeti gyűjtemény a korábbi, törzsanyaga 1975. elején került a szécsényi múzeum nyilvántartásába. Azóta két, egymást szorosan kiegészítő gyűjtőkör jött létre, amelynek egyik csoportja a Nógrád megye történeti muzeológiájára vonatkozik a 19. század közepéig. A másik a helytörténeti, amely Szécsény és szűkebb környezetének tárgyi, dokumentum és fotó emlékeit öleli fel napjainkig.

A másik nagy gyűjteményi egység a régészeti gyűjtemény, amely a Múzeum egyik kutatási profilját is adó, a megye határain belül ásatásokból vagy véletlenszerűen előkerült régészeti leletekből tevődik össze. A Múzeum kutatási és gyűjtőterülete teljes Nógrád megyére kiterjed, a gyűjtemény alapját az 1950-es és 60-as években meginduló régészeti és műemléki kutatásokból származó emlékanyag képezi.

Folyamatosan frissülő blogunkban a Kubinyi Ferenc Múzeum régészeti tevékenységének új és régi kutatási eredményeit, régészeti felfedezéseket, érdekes történeteket ismertetünk. Az ismeretterjesztő írások és a hozzátartozó képek szerzői jogvédelem alatt állnak, szerzőink szellemi termékei. Kérjük a tartalmakat ne másolják, mint ahogy mi is tiszteletben tartjuk az interneten nyilvánosságra hozott egyéb alkotások szerzői és tulajdonjogát!

Jó olvasást és kellemes időtöltést kívánunk! 

Pályázatok leírás...

Event parent category HU ....workaround for multi-language problems.