Események

Kastély Szalon - vendégeink a Széchényi és Zichy családok leszármazottai

A Kastély Szalon rendezvény sorozat május 11-i alkalmával gróf Széchényi Kálmán, gróf Széchényi Jenő és gróf Zichy Mihály volt a vendégünk. Jelen volt a nagyszámú közönség soraiban gróf Széchényi Ágota és Odescalchi Eszter is. Szécsény városa és a Kubinyi Ferenc Múzeum számára igen megtisztelő volt, hogy a Széchényi család képviselői Stuttgart térségéből és Ausztria nyugati szegletéből érkeztek a rendezvényre, Odescalchi Eszter pedig az USA-ból jött magyarországi látogatásra.

A beszélgetés során hangsúlyt kapott, hogy azon haza szerte tisztelt család, mely a XVII. század végétől ragyogó nevű főpapokat, államférfiakat és hazafiságban tündöklő férfiakat, ezek között a halhatatlan érdemű és emlékű gróf Széchenyi Istvánt termette, városunkból származik. Első kiemelkedő alakjuk, a családi vagyon megalapozója a Szécsényben született Széchényi György volt, aki egy viszonylag későn induló papi pályán futott be hatalmas karriert a 17. században. A magyar grófi címet 1697-ben I. Lipót király adományozta az érsek unokaöccsének, II. Györgynek, érsek nagybátyja érdemeire való tekintettel is. A család előbb Gyöngyösre került, majd a Dunántúlon vált hatalmassá, amit Sárvári és felső-vidéki előnevük is mutat.

Széchényi Kálmán családtörténeti kutatásai fölvetik a kapcsolatot és a folytonosságot a településünket az 1330-as években várossá fejlesztő Szécsényi Tamás családjával.

 A képen balról jobbra: Zichy Mihály, Széchényi Kálmán és Széchényi Jenő és Lipthay Antal

Gróf Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár történész kézirattárosa a törökverő és Nógrádban birtokszerző I. Zichy István egyenes ágú leszármazottja. Mint elmondta, szívükben és génjeikben hordozzák a családi örökséget, hogy minden áldozatra készek legyenek a hazáért. Úgy éljenek, ahogyan a nemesség korábban is kötelezte családjukat a magyarság jövőjének szolgálatára, erkölcsi és vallásosságbeli példamutatásra. E szempontból is jelentős, hogy Mihály hat gyermekes család feje.

Az est során képek és videók révén is ízelítőt kaphattunk a két főnemesi család államszervező és művészeti teljesítményeiről, a közélet elhivatott szolgálatáról. Élményeket szerezhettünk arról a tettre készségről is amely e családok mai képviselőit jellemzik a magyarság sikeres jövője érdekében.

Limbacher Gábor