Új műkinccsel gyarapodott a Múzeum

Csodálatos aranyozott ezüst szenteltvíztartóval gyarapodott az MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az antik, aranyozott ezüst műkincs a 18. században esetleg a 19. század elején készült.

E műtárgy magas művészi igényességgel a legjobb anyagokból készült. Mérete 22.5 x 13 x 6 cm, súlya 318 gramm. A víztartó medence fölött plasztikusan megformált, csillag-glóriás Szűz Mária felhőgomolyon álló alakja látható tűzaranyozott dicsfénnyel, lába alatt a legyőzött kígyó. A szenteltvíztartó belül szintén tűzaranyozott, kívül páros puttófejes ábrázolással.

Két ikonográfiai típust olvaszt magába: Mária szeplőtelen, az első emberpárról áteredő bűntől mentes fogantatását (Immaculata Conceptio), és mennybevételét (Assumptio Beatae Mariae Virginis). Mint Szeplőtelen Fogantatás eltapossa az első emberpárt, Ádámot és Évát bűnre csábító kígyót. Mint Nagyboldogasszony felhőgomolyra helyezkedik, és mennybe vitetik. Ezzel utal a szenteltvíz szakralizáló hatására.

Ábrázolása és a benne tárolt víz egyaránt megtisztulásra serkent. Ezt hangsúlyozza, hogy a szenteltvíz tároló medencéje kagyló formájú. Már az antikvitásban Aphrodité (Vénusz), mint az igazgyöngy, kagylóból született. Salamon király jeruzsálemi templomában is a víztartó medencék kagyló formájúak voltak, hogy vizük megigazulásra szolgáljon. A kereszténységben a kagyló Mária szimbóluma, aki magába rejtette a legdrágább gyöngyöt, Jézust. Jézus keresztségének képein Keresztelő Szent János olykor igazgyöngyöt termő kagylóhéjból önti a vizet Jézus fejére. Ez a keresztelési mód a mediterráneum területén elterjedt volt. A víz megtisztít, a kagylót mint a feltámadás, bűnből való újjászületés jelképét használták. A szenteltvíz pedig jellemzően már nem fizikai, hanem szakrális természetű.

A kagyló formájú medence elején S. S. (Spiritus Sanctus) a Szentlélek Isten jelölése, mely a szenteltvízzel együtt utal Jézus Nikodémusnak mondott feleletére: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. (…) Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába.” A medence elején látható angyalok is Isten országára utalnak. 

A szenteltvíztartó megformálása és ábrázolása felemelő. Igazán arisztokratikus darab, típusában kastélyunk ékessége. Kitettük közszemlére, szíveskedjenek eljönni, és megtekinteni!

 

Dr. Limbacher Gábor

múzeumigazgató