"Rákóczi 315" rajzpályázat első helyezettjei és alkotásaik

2020-ban ünnepeltük a Szécsényi Országgyűlés 315. évfordulóját. A nemzeti összetartozás évében, a II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választó szécsényi országgyűlés jubileumán a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola országhatáron túli partnereivel együtt Kárpát-medencei rajz- és festménypályázatot hirdetett.

Vezérlő fejedelmünk „Istennel a hazáért és a szabadságért” bontott zászlót és folytatta szabadságharcát. Bár győzelemre nem juthatott, mégis elérte, hogy Magyarország nem vált a Habsburg-birodalom teljesen bekebelezett részévé, hanem 1711. után is megtartotta viszonylagos önállóságát. Seregében az etnikai magyarokon kívül szlovákok, ruszinok, románok is nagy számban harcoltak, és a vendek azaz szlovénok is támogatták a szabadságharc ügyét.

A kárpát-medencei népek együvé tartozását, testvériségét és szabadságát oly fontosnak tartó II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca tiszteletére az alábbi témaegységekben pályázhattak a megszólított 7-18 éves diákok:

1./ II. Rákóczi Ferenc alakja

2./ II. Rákóczi Ferenc családja

3./ A Rákóczi-szabadságharc zászlaja, zászlói

4./ A Rákóczi-szabadságharc helyszínei

5./ A Kárpát-medence népei

6./ Rajzok/festmények a Kárpát-hazáról

7./ Rajzok/festmények az Isten adta szabadságról.

A pályázati felhívást Rákóczi vezérlő fejedelemmé választásának napján, szeptember 17-én tettük közzé. Az elkészült munkákat november végéig lehetett elküldeni a Kubinyi Ferenc Múzeumba. Szécsényben a Rákóczi iskolából 21, a Bárkányiból pedig 2 alkotás került benyújtásra. Elég egyenletesen készültek alkotások a mai Magyarországon és a szomszédos utódállamokban, így főleg a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken.

Régi mondás, hogy véletlenek nincsenek. Aligha véletlen, hogy felhívásunkra éppen, pontosan a jubileummal egyező 315 pályamunka érkezett. Ez az egybeesés azzal a megerősítő érzéssel töltötte el a szervezőket, hogy jó célért munkálkodnak, és fontos volt a pályázatot meghirdetni, megvalósítani.

A beérkezett alkotásokat a múzeum muzeológusaiból és múzeumpedagógusából álló négyfős testület értékelte. A zsűri mind a hét kategóriában három-három helyezést állapított meg, majd áttekintette a 315 pályaművet.

A rangsorolás egyedüli szempontja az volt, hogy mennyire szólít meg, mennyire van hatása, jó kisugárzása az adott alkotásnak. Így látta áthidalhatónak az életkorban mutatkozó eltéréseket, vagyis, hogy technikailag más képzettsége van egy elemi iskolásnak, mint egy érettségihez közeledő diáknak. A zsűri csak az alkotásokat látta, az azonosító adatok nélkül. Mindegyik pályamunka figyelemre méltó volt, a rangsorolás igen nehéz feladatnak bizonyult. Jó néhány esetben megoszlottak a vélemények, és szavazásra volt szükség a helyezést illetően. A rangsorolás után a pályaművekhez társítva azok adatait, kiderült, hogy jelentős szerepük volt az iskolák profiljának és felkészítő tanárainak. Azokból az intézményekből, ahol a rajztanítás, képzőművészeti oktatás hangsúlyosabb szerepű, nagyobb arányban érkeztek dobogós helyekre rajzok, illetve festmények. Minden pályaművet megőrzünk, és a történeti gyűjteménybe kerül beleltározásra.

Eredeti terv szerint az alkotásokból kiállítás készül vándoroltatható formában, amely 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján nyílott volna meg a Múzeumban. Ezt későbbre kellett halasztanunk, mivel a járvány miatt a múzeumok jelenleg zárva vannak. Elsőként mindenesetre Szécsényben nyílik majd kiállítás a „Rákóczi 315” pályázat műveiből, és városunk lakói szemlélhetik meg elsőként a jövő nemzedékének alkotásokban megmutatkozó Rákóczi tiszteletét és szeretetét.

Dr. Limbacher Gábor,

múzeumigazgató

Az első helyezett képek és készítőik:

A Kárpát-medence népei. I. helyezett. Készítette: Rágyik Adrienn Kinga, Nagybereg, Kárpátalja

 A Rákóczi-szabadságharc helyszínei. I. helyezett. Készítette: Gergelics Dániel, Várpalota

A Rákóczi-szabadságharc zászlaja, zászlói. I. helyezett. Készítette: Nagy Benjámin, Kaposvár

II. Rákóczi Ferenc alakja. I. helyezett. Készítette: Füsi Tünde, Gúta, Felvidék

II. Rákóczi Ferenc családja. I. helyezett. Készítette: Szofilikánics Erzsébet, Munkács, Kárpátalja

Rajzok, festmények a Kárpát-hazáról. I. helyezett. Készítette: Jancsó Krisztián, Negyed, Felvidék

Rajzok, festmények az Isten adta szabadságról. I. helyezett. Készítette: Csete-Czinege Luca, Debrecen