Die Geschichte des Museums

Das Ferenc Kubinyi Museum in Szécsény wurde 1973 gegründet. Das ehemalige Schloss der Forgách-Familie wurde zwischen 1969 und 1973 instandgesetzt und mit einer neuen Funktion versehen. Im Jahre 1974 wurde das Museum in die damalige regionale Museumsorganisation eingegliedert und als regionales Museum eröffnet. Die ersten Sammlungen bestanden aus archäologischen, numismatischen und historischen Exponaten.

Im renovierten Hauptgebäude des Schlosses wurden die ersten Dauerausstellungen im November 1975 eröffnet. 

Die archäologische Ausstellung stellte Exponate aus verschiedenen Perioden dar, wie z.B. aus dem Paläolithikum, Neolithikum, aus der Bronze-, Eisen- und Völkerwanderungszeit, sowie aus der Zeit der ungarischen Landnahme und aus dem Mittelalter.

Aus der Sammlung der Ungarischen Landwirschaftsmuseum wurde untern den Titel Jagd und Managment der einheimischen Wieldtieren ebenfalls eine ständige Ausstellung eröffnet. In einer Sonderausstellung wurde die Geschichte der Stadt Szécsény präsentiert.

Das heimische Museum nahm offiziell am 1. Februar 1979. den Namen Ferenc Kubinyi an, in Ehre des berühmten Wissenschaftlers.

Az épület két különálló egységében, a további renoválási munkák befejeztével 1984-ben a keleti kerekbástyában a szécsényi vár történetét feldolgozó kiállítás nyílt, a nyugati bástyában kőtár került kialakításra, mely részben régészeti anyagot (kőeszközöket), részben építészeti emlékeket mutatott be.

Az épület újbóli rekonstrukciójára 2005 és 2006 között került sor. A múzeum teljes gyűjteményi anyagát ideiglenes raktárakban helyeztük el, az egykori állandó kiállításokat lebontottuk.

Az épület felújításával párhuzamosan az épületben és az épületen kívül régészeti kutatásokra is sor került, melyek eredményei által az egykori kastélybelső több eleme visszaállíthatóvá vált.

Az átalakítások óta a kastély teljes emeleti szintjét kiállítótérként hasznosítjuk, ahol a múzeum gyűjteményeiből válogatott gazdag műtárgyi állomány állandó kiállítás formájában tekinthető meg. A földszinti helyiségekben könyvtár és olvasóterem, munkaszobák, raktárhelyiségek valamint látványtár kerültek kialakításra.

A múzeum életében 2013 nagy változást hozott, hiszen január 1-én a megyei múzeumi szervezet felbomlásával az intézmény szakmailag és gazdaságilag önálló szervezetként működik tovább, immár Szécsény város önkormányzatának fenntartásában.