Krúdy Gyula Könyvtár

Szécsény városában a múzeum intézményén kívül a városi könyvtár lát el közgyűjteményi funkciót. A Krúdy Gyula könyvtár több, mint 60 éve szolgálja az olvasóközönséget. 

A szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár története

Könyvtárunkat 1951-ben népkönyvtárként alapították, majd 1979-ig járási könyvtárként működött. A járások megszűnése után nagyközségi könyvtárként, majd 1986-tól, Szécsény városi rangra emelésétől városi könyvtárként működik. Az intézmény 1967-től viseli Krúdy Gyula nevét.

A városi könyvtár az elmúlt közel 20 esztendőben részben önálló intézményként, részben különböző anyaintézmény tagjaként működött. 2013. július 1-től könyvtárunk, a városban működő másik közgyűjtemény, a Kubinyi Ferenc Múzeum társintézményévé vált.

A könyvtár története során több épületben kapott helyet. A kezdetektől 1965-ig a Rákóczi út 64. szám alatt (ma Rákóczi út 72.), majd 1965 és 1993 között a Feszty Árpád út 1-ben nyert elhelyezést. 1993-tól 2008. március végéig a Sas u. 1. volt az otthona, jelenleg pedig a művelődési központtal közös épületben (Ady Endre u. 12.) található. 

Az intézmény általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A könyvtári munkákat jelenleg 1 fő szakirányú felsőfokú végzettségű könyvtáros és 1 fő könyvtáros asszisztens látja el. Az állomány nagysága valamennyi dokumentumtípust figyelembe véve több mint 27.000 db. Ennek feldolgozása cédulakatalógus formájában teljes, a számítógépes feldolgozás folyamatban van (CORVINA). Az állomány gyarapítása a helyi önkormányzat által biztosított költségvetési keretből, a gyűjtőköri szabályzat és az olvasói igények figyelembe vételével történik.

Szolgáltatásaink

  • kölcsönzés
  • előjegyzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • helyben használat
  • könyvtári órák, programok, rendezvények szervezése

Kölcsönzési idő

Hétfő: 12.30–16.30
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.30
Csütörtök: 12.30–16.30
Péntek: 8.00–12.00

A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött!

Szeretettel várjuk régi és új Olvasóinkat,

Csatlós Noémi, könyvtárvezető